Takeda

Badanie KUJAWIAK

Związek pomiędzy aktywnością choroby a jakością życia, zmęczeniem, zaburzeniami nastroju i snu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, leczonych wedolizumabem.
prospektywne badanie obserwacyjne oparte na kwestionariuszach samooceny pacjentów.
W celu rozpoczęcia wprowadzania danych rejestracyjnych prosimy o wprowadzenie kodu dostępu, a następnie prosimy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”.
Firma BioStat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]
Sponsorem badania jest firma Takeda Pharma sp. z o.o.
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: + 48 22 608 13 00/01
fax: + 48 22 608 13 03